Site map Change language
Về chúng tôi Sản phẩm Đối tác Hỗ trợ Bảng giá
IOT - VẠN VẬT KẾT NỐI
THÔNG MINH VÀ CHÍNH XÁC
Với nền tảng công nghệ tốt nhất cho IoT kết hợp với Trí Tuệ
Nhân Tạo, chúng tôi cung cấp "CHÍNH XÁC" một nền tảng IoT
mạnh mẽ và một hệ sinh thái các thiết bị đúng với tên gọi
"THÔNG MINH"
GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO HỆ DINH THÁI IOT - VẠN VẬT KẾT NỐI
Đồng hành cùng khách hàng cho đến doanh nghiệp. TiDo có tất cả các sản phẩm thông minh phục vụ cho mọi mặt của đời sống.
Bất kể mọi khoảng cách địa lý, bạn có thể dễ dàng kết nối với thiết bị của mình với khoảng cách ngàn km và gần như không có độ trễ.
VƯỢT TRỘI VỚI KHẢ NĂNG KẾT NỐI HÀNG TRIỆU THIẾT BỊ
Nền tảng công nghệ mạnh mẽ với khả năng tự mở rộng (scalable) giúp hàng triệu thiết bị có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng và chính xác mà không có độ trễ. Qua đó giúp người dùng dễ dàng gửi tín hiệu đến thiết bị và thiết bị gửi tín hiệu về người dùng thời gian cực nhanh.
khả năng tự phục hồi giúp hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng, cung cấp độ ổn định cực kỳ cao cho người dùng và các thiết bị. Không cần xây dựng hệ thống phức tạp, không cần bộ điều khiển trung tâm. Chúng tôi đơn giản hóa mọi thứ cho bạn.
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG
Nền tảng công nghệ mạnh mẽ với khả năng tự mở rộng (scalable) giúp hàng triệu thiết bị có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng và chính xác mà không có độ trễ. Qua đó giúp người dùng dễ dàng gửi tín hiệu đến thiết bị và thiết bị gửi tín hiệu về người dùng thời gian cực nhanh.
khả năng tự phục hồi giúp hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng, cung cấp độ ổn định cực kỳ cao cho người dùng và các thiết bị. Không cần xây dựng hệ thống phức tạp, không cần bộ điều khiển trung tâm. Chúng tôi đơn giản hóa mọi thứ cho bạn.
CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN
Nền tảng công nghệ mạnh mẽ với khả năng tự mở rộng (scalable) giúp hàng triệu thiết bị có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng và chính xác mà không có độ trễ. Qua đó giúp người dùng dễ dàng gửi tín hiệu đến thiết bị và thiết bị gửi tín hiệu về người dùng thời gian cực nhanh.
khả năng tự phục hồi giúp hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng, cung cấp độ ổn định cực kỳ cao cho người dùng và các thiết bị. Không cần xây dựng hệ thống phức tạp, không cần bộ điều khiển trung tâm. Chúng tôi đơn giản hóa mọi thứ cho bạn.
CHO TRANG TRẠI CỦA BẠN
Nền tảng công nghệ mạnh mẽ với khả năng tự mở rộng (scalable) giúp hàng triệu thiết bị có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng và chính xác mà không có độ trễ. Qua đó giúp người dùng dễ dàng gửi tín hiệu đến thiết bị và thiết bị gửi tín hiệu về người dùng thời gian cực nhanh.
khả năng tự phục hồi giúp hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng, cung cấp độ ổn định cực kỳ cao cho người dùng và các thiết bị. Không cần xây dựng hệ thống phức tạp, không cần bộ điều khiển trung tâm. Chúng tôi đơn giản hóa mọi thứ cho bạn.
TIDO ECOSYSTEM